Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

 

 VITORIA - wybierz najlepsze

 

» R e g u l a m i n

Hity sklepowe

Hity sklepowe

HANNA STYLE Koszulka termoaktywna ProClima 05-21

HANNA STYLE Koszulka termoaktywna ProClima 05-21

82,00 zł
Koszulka wykonana z włókna Proclima charakteryzuje się wieloma zaletami: jest lekka, dwa razy bardziej miękka  niż inne tkaniny, łatwa w pielęgnacji- włókno Proclima schnie 8 razy szybciej niż bawełna. Oddychalność jest jedną z najważniejszych właściwości tkaniny, włókna Proclima są trzykrotnie bardziej rozciągliwe niż produkty oparte na naturalnych włóknach.
HANNA STYLE Kalesony termoaktywne AQUARIUS 05-18

HANNA STYLE Kalesony termoaktywne AQUARIUS 05-18

95,00 zł
Bielizna AQUARIUS to nowa generacja bielizny aktywnie odprowadzającej pot oraz dostarczającej użytkownikowi poczucia suchości podczas uprawiania sportu oraz aktywnej turystyki.

Opinie o produktach

012
0

R e g u l a m i n

I. Warunki ogólne.


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
2. Dane identyfikujące, właściciel sklepu internetowego o nazwie Vitoria: Marzena Drzewiecka, al.Wojska Polskiego 11 57-320 Polanica Zdrój, Nip. 8831147112 Regon: 022080536, wpis do: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
3. Adres do korespondencji, korekty zamówień, reklamacji, zwrotów dalej zwany adres sklepu:
Vitoria
al.Wojska Polskiego 11 57-320 Polanica Zdrój
tel. : 880 806 808 ( koszt połączenia według cennika operatora )
e-mail:..... sklep @ vitoria.pl .....
4. Pojęcia stosowane w Regulaminie i ich znaczenie:
Dostawa - czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca - podmiot, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Gwarancja - dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę czyli gwaranta np. producenta, importera, dystrybutora.
Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym i stosowanych celem zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Klient – podmiot, dla którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.
Konto Klienta - zbiór danych i uprawnień przypisanych Klientowi.
Konsument - każda osoba fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.
Login - samodzielnie ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, oznaczenie Klienta. Login wymagany jest z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Regulamin - niniejszy regulamin.
Rękojmia – ustawowa, obligatoryjna odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej.
Sprzedawca - właściciel Sklepu internetowego określony w pkt 2 warunki ogólne.
Sklep Internetowy - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż
Towary - wszelkie materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem przedmiotów sprzedawanych w drodze egzekucji lub w inny sposób z mocy prawa.
Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
Umowa sprzedaży - umowa, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów na konsumenta, a konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny, w tym również każda umowa, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi
Umowa zawierana na odległość - oznacza każdą umowę zawartą między przedsiębiorcą i konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego.


1. Zakup w Sklepie Internetowym Vitoria oznacza akceptację niniejszego regulaminu i dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie realizacji zamówienia. W każdym momencie można dokonać wglądu, modyfikować, usunąć swoje dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez poinformowanie o tym np. e-maliem lub pisemnie na adres z Par. 1 pkt 3. Administratorem bezpieczeństwa informacji jest właściciel sklepu zgodnie ze zgłoszeniem w Giodo: R021658/13. Dane chronione są przed dostępem osób postronnych hasłem.
2. Sprzedawca będący administratorem danych osobowych stosuje pliki "cookies", które podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu zapisywane są po stronie Klienta zazwyczaj na dysku twardym urządzenia końcowego. Celem stosowania plików "cookies" jest poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies" może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Polityka prywatności/stosowania plików cookies.
3. Minimalne parametry jakie musi posiadać sprzęt komputerowy Klienta, aby korzystać ze Strony Internetowej Sklepu : procesor 1,5 ghz, 3mb ram, Windows XP, przeglądarka Firefox, włączona obsługa „cookies", włączona obsługą języka Javascript akceptująca pliki typu „cookies", łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
4. Osobę korzystającą z usług sklepu, przeglądającą sklep obowiązuje ustawowy zakaz dostarczania na witrynę sklepu treści o charakterze bezprawnym.
5. Sprzedawca informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może powstać zagrożenie pozyskania i modyfikacji danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Przede wszystkim powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie wnosi o udostępnienie Hasła.
6. Sprzedawca informuje iż, może czasowo zawiesić funkcjonowanie Sklepu oraz dokonać innych przerw w dostępnie do Sklepu Internetowego spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji lub naprawy systemu.

III. Informacja o towarach.


1. Ceny towarów, kosztów przesyłek znajdujących się w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny poszczególnych towarów nie zawierają kosztu/ów przesyłki, które trzeba uwzględnić w zależności od wielkości zamówienia i/lub formy odbioru towaru: tu sprawdź kraje i koszty wysyłki i czas dostawy.
2. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad i mogą być objęte gwarancją realizowaną przez gwaranta. Sklep zobowiązuje się dostarczyć towar/y wolne od wad .

IV. Procedura składania i realizacji zamówień.


1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania towaru/-ów do koszyka oraz w kolejnych krokach wypełnienie danych adresowych, kontaktowych i wyborze formy dostawy i płatności a następnie poprzez przycisk "Zamawiam i płacę". Złożenie zamówienia powoduje powstanie po stronie kupującego zobowiązania do zapłaty.
2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane od następnego dnia roboczego. Sklep zobowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz konsumentowi, jednak nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy chyba, że umowa stanowi inaczej.
3. W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasową realizację  zamówienia
Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego. W takim przypadku zamawiający może podjąć decyzję o częściowej realizacji, wydłużeniu oczekiwania, ma również prawo do rezygnacji z zamówienia.
4. Klientowi przysługuje prawo dokonania korekty w przypadku pomyłki podczas składania zamówienia i  rezygnacji z zakupów na każdym etapie składania zamówienia poprzez zmiany bezpośrednie w zamówieniu a także przez przesłanie o tym fakcie informacji na adres elektroniczny: sklep @ Vitoria.pl lub pisemnie na adres określony w punkt I.3.
5. Firma Vitoria wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić niezbędne do tego dane. Zamawiający fakturę VAT każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu i jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT a także faktur korygujących w formie elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
6. Firma prowadzi sprzedaż stacjonarną i  wysyłkową, istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru. Zapłata za towar może nastąpić gotówką przy odbiorze, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany po dokonaniu zamówienia numer rachunku bankowego w terminie 7 dni.

V. Prawo do odstąpienia od umowy.


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowna swój koszt. W przypadku niepoinformowania konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy ma on prawo skorzystać z uprawnienia do odstąpienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jednak  gdy w tym okresie sprzedający przekaże konsumentowi taką informację, to termin upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania.
2. Oświadczenie o odstąpieniu może mieć formę dowolną ( dla celów dowodowych zalecane jest pisemne ). W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną konsument otrzyma potwierdzenie otrzymania jego e-maila.
3. Przy umowie sprzedaży pojedynczej rzeczy termin 14-u dni należy liczyć od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Jeżeli umowa sprzedaży dotyczy wielu towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części. Gdy sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy. W pozostałych umowach ( usługi, zlecenia) termin rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy.
Do zachowania terminu zawiadomienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Sprzedawca niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia mu zamówionego towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w sklepie. Pieniądze zostaną zwrócone w taki sam sposób, jaki wcześniej dokonał kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków a także o ile nie łączy się to z dodatkową odpłatnością.
Ze zwrotem pieniędzy sprzedający może się wstrzymać do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania w zależności od tego co wcześniej nastąpi.
5. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma on prawo zbadać charakter, cechy, funkcjonowanie towaru w taki sposób  jakby mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli użyje rzeczy w sposób nieograniczony sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość  nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umów:
1.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy
2.  w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy
3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
4. w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia
5. umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu,
6. umów w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
7.umów  w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy
8. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji
9. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartych w drodze aukcji publicznej
12. o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

VI. Procedura reklamacji.


1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar konsumpcyjny, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. W terminie do 12 miesięcy od wydania towaru istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży, między 12 a 24 miesiącem, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. Żądanie reklamacji Konsument musi złożyć sprzedawcy w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Podstawą reklamacji jest rękojmia albo gwarancja ( o ile została udzielona ). Konsument może w zależności od własnego wyboru:
- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta ( o ile Gwarancja została udzielona ) lub
- przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji ( o ile została udzielona ) za pośrednictwem Sprzedającego lub
- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad/y fizycznej to jest niezgodności produktu z umową, gdy rzecz:
- nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć
- nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę
- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
- została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
lub wady prawnej polegającej na tym, że towar kupiony przez konsumenta towar:
- jest własnością osoby trzeciej
- jest obciążony prawem osoby trzeciej
- cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
3. W przypadku gdy kupiony towar konsumpcyjny ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową przez naprawę lub wymianę lub zwrot całości bądź części wpłaconych środków przez obniżenie ceny tj. określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego) czy odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.
4. Wymiana towaru lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. W przypadku tego nie dokonania tego przez sprzedawcę, konsument może wyznaczyć czas na spełnienie swojego żądania. W przypadku dalszej bezczynności sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu klient ma prawo odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.
5. Przedsiębiorca może odmówić spełnienia żądania wymiany rzeczy lub jej naprawy pod warunkiem, że wybór dokonany przez konsumenta:
- byłby niemożliwy do zrealizowania dla sprzedawcy np. ze względu na zakończenie produkcji określonych części zamiennych lub towaru albo
- w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby to nadmiernych kosztów tj. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe w przypadku gdy uszkodzenie dotyczy elementu o małej wartości.
6. Reklamację można złożyć w dowolnej formie (dla celów dowodowych proszę zrobić pisemnie) wraz z opisem zauważonej wady i określeniem swojego żądania przewidzianego w ramach reklamacji na adres wymieniony w pkt. I.3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Do odsyłanego towaru proszę dołączyć dokument potwierdzający jego zakup wraz danymi kontaktowymi. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. W przypadku problemów z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną w tym z rejestracją w sklepie internetowym Klient może to zgłosić wraz opisem zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie w terminie 14 dni rozpatrzy reklamacje i udzieli Klientowi odpowiedzi.

VII. Usługi nieodpłatne.


Sprzedawca świadczy usługi nieodpłatne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę takie jak:
1.Formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie do Sprzedawcy wiadomości za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu.
2.Prowadzenie Konta Klienta po dokonaniu rejestracji na Stronach Internetowych Sklepu. W jego ramach możliwa jest modyfikacje danych podanych podczas Rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień jak i historii zamówień już zrealizowanych. Na żądanie Klienta konto może być usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania w dowolny sposób na adres podany w I pkt.3.
3.Zamieszczanie opinii przez umieszczanie indywidualnych wypowiedzi Klienta po zatwierdzeniu ich przez Sprzedawce.
4.Newsletter tj. przesyłanie na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu zgłoszenia dostępnego na stronach właściciela Sklepu, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o  produktach lub usługach właściciela Sklepu. Rezygnacji z otrzymywania wiadomości można dokonać w dowolny sposób np. za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej, samodzielnego wyłączenia usługi w Koncie Klienta. Wypisanie z usługi następuje wówczas natychmiastowo.
5.Poleć znajomemu czyli możliwość przesłania wiadomości elektronicznej dotyczącej przeglądanego Towaru. W formularzu podawane są: imię osoby polecającej, adres e-mail osoby polecającej, adres e-mail znajomego, Komentarz. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i w momencie zaprzestania  przesyłania polecenia. Wysyłający polecenie/a nie może wykorzystywać tej usługi w innym celu niż bezpłatne polecenie wybranego Towaru.

VIII. Postanowienia końcowe.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie  prawo polskie w tym (Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827), przepisy Kodeksu cywilnego) z późniejszymi zmianami. Wszelkie spory, problemy, reklamacje będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w sposób polubowny po wyrażeniu zgody przez strony. Klient może też skorzystać z mediacji. Listy ośrodków mediacyjnych oraz stałych mediatorów udostępniają  Prezesi właściwych Sądów Okręgowych. Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygania sporu między konsumentem a sklepem można uzyskać u powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawce będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Sklep informuje o  możliwości zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie internetowej Sklepu przy zachowaniu do umów zawartych przed zmianą Regulaminu jego wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez Konsumenta.Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie i zapisanie go na nośniku w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. Regulamin obowiązuje od 24.12.2014.

 IX. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów

Vitoria 

al.Wojska Polskiego 11 57-320 Polanica Zdrój

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

  ……………………………………

 Podpis konsumenta(-ów)

  (*) Niepotrzebne skreślić

 1    podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

 2    podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

X. WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI.


 Miejscowość, data

……………………………………

Imię i nazwisko

Adres

Vitoria 

al.Wojska Polskiego 11 57-320 Polanica Zdrój

 Reklamacja towaru

 Niniejszym zawiadamiam(-y), iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

……………………………………

 Podpis (-y)

 Koniec.Informacje: Mimo dołożenia wszelkich starań może się zdarzyć, że publikowane informacje zawierają uchybienia lub błędy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z nami. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich właściwości. Zdjęcia pochodzą ze źródeł własnych i ze stron producentów, dystrybutorów z którymi Vitoria ma podpisane umowy.


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

012
0
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl